Over ons

Youth-Challenge is een organisatie die maatschappelijke inventieve projecten ontwikkelt en uitvoert. Youth-Challenge biedt een platform met uitdagende en inhoudelijke projecten voor jongeren en jongvolwassenen. Het doel van Youth-Challenge is om projecten te realiseren die:

  • maatschappelijk relevant zijn;
  • gericht zijn op jongeren en jongvolwassenen;
  • bijdragen aan een persoonlijke positieve ontwikkeling van jongeren en jongvolwassenen.
  • preventief bijdragen aan samenlevingsopbouw.


>> missie en visie van Youth-Challenge.

>> doelstellingen van Youth-Challenge.

Begeleiders
Youth-Challenge werkt met HBO en WO afgestudeerde begeleiders vanuit verschillende disciplines. Deze verschillende achtergronden zorgen ervoor dat de deelnemers vanuit verschillende perspectieven worden begeleid en ontwikkeld. Deze multidisciplinaire aanpak leidt tot nieuwe inzichten. 

Frank Mensinga: Organisatiepsycholoog
Ferdinand Verboom: Natuurkenner, ervaren klimmer
Jurgen Zwaan: Buitensportinstructeur, eigenaar Zwaan buitensport
Christiaan Jelsma: Cultureel maatschappelijk werker, reisleider en buitensportinstructeur


Achtergrond Youth-Challenge

In de zomer van 2006 is er voor Youth For Christ South Africa een interventie programma opgezet en ontwikkeld. Dit traject is uitgevoerd met 8 jongens van primary school Vissershok, een townshipbasisschool in een buitenwijk van Kaapstad. Dit programma bleek van enorme waarde, omdat de deelnemers een persoonlijke groei doormaakte. Zo werd zichtbaar dat een aantal jongens meer zelfvertrouwen hadden gekregen, andere werden opener en toegankelijker. Dit programma is in de jaren erna herzien, herschreven en vertaald naar de Nederlandse context.