POP PDF Afdrukken E-mail

Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Youthchallenge leertraject maakt gebruik van verschillende methodieken en technieken om tot persoonlijke groei en ontwikkeling van de deelnemers te komen. Het Youthchallenge ontwikkeltraject biedt plaats aan 12 jongens. Er wordt gewerkt met 4 begeleiders. Elke begeleider heeft 3 jongens onder zijn 'aandacht'. Samen vormen zij een small-group binnen het Youth-Challenge traject. De begeleider schrijft tijdens fase I en fase II een persoonlijk ontwikkelingsplan per deelnemer.

Het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) is gericht op de gewenste persoonlijke ontwikkeling bij de deelnemer. In het plan worden SMART-doelstellingen opgenomen, op deze wijze kan er doelgericht gewerkt worden aan een leerproces. Achteraf is op die manier te toetsen of er progressie is gemaakt.

SMART staat voor:
Specifiek Meetbaar Acceptabel Realistisch en Tijdgebonden

Werken met een POP helpt de begeleiders en deelnemers om doelen en ambities waar te maken.


Gedurende het voorbereidings traject (fase II) worden de deelnemers uitgedaagd om antwoorden te vinden op de volgende vragen:

 • Waar ben ik goed in?

 • Wat doe ik graag?

 • Wat voor type ben ik?

 • Wat denken anderen over mij?

 • In welke richting wil ik me verder ontwikkelen?

 • Wat is mijn persoonlijke visie?

 • Wat zijn mijn ambities? (wat wil ik over vijf of tien jaar bereikt hebben?)

 • en wat zou ik daarvoor moeten leren?

De gewenste ontwikkeling heeft altijd een praktisch doel, bijvoorbeeld:

 • Leren om samen met anderen te werken.

 • Leren om met verantwoordelijkheid om te gaan.

 • Meer zelfvertrouwen krijgen.

 • Leren om gevoelens te uiten.

Tijdens de verschillende lessen wordt soms ook gebruik gemaakt van acteurs.
Deze acteurs helpen in de trainingen. Deze acteurs zijn werkzaam voor TopTypetjes.nl >>