Youth-Challenge biedt...

  • Een uitdagend leertraject voor jongens in de leeftijd van 12 tot 18 jaar.

  • Een persoonlijk en actief programma met veel buitensport activiteiten.

  • Een multidisciplinair team van begeleiders en instructeurs, met verstand van zaken.

  • Een programma wat aansluit bij de belevingswereld van jongeren.

  • Een helder doel, namelijk: jongeren helpen in de sociale, fysieke en mentale ontwikkeling.


interventietraject

Youth-Challenge zorgt voor de algehele coördinatie en organisatie van het programma, voor een Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) per deelnemer, benodigde (outdoor) materialen, verzekeringen en professionele begeleiders met een duidelijke visie op jongerenwerk. Youth-Challenge werkt met HBO/WO afgestudeerde begeleiders vanuit verschillende disciplines als: gedragspsychologie, agogiek, buitensport, jongerenwerk en geestelijke verzorging. Deze diverse achtergronden zorgen ervoor dat de deelnemers vanuit verschillende perspectieven worden begeleid en ontwikkeld. Deze multidisciplinaire aanpak leidt tot nieuwe inzichten.

>> Klik hier voor het traject


 


'Wanneer je vertrouwen hebt, kun je veel plezier hebben.

En als je veel plezier hebt ben je tot geweldige dingen in staat.'