Doelstellingen PDF Afdrukken E-mail
  • Jongeren en jongvolwassenen op een uitdagende wijze stimuleren in de sociale, lichamelijke en geestelijke ontwikkeling, zodat zij een nuttige bijdrage kunnen leveren aan de mensen om hun heen en hiermee aan de samenleving. 

  • Het bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten.

  • Een veilig en gezond klimaat scheppen waarin jongeren en jongvolwassenen tot bloei kunnen komen.

  • Bewustwording creëren bij de deelnemers, dat zij unieke individuen zijn. 
           Missie en Visie Youth-Challenge >>